Algemene voorwaarden

een onderdeel van Memória de Records Club

Fun Car Rent behoudt zich het recht voor om voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Met de ondertekening van het huurcontract accepteert de huurder de algemene voorwaarden en dient zich hieraan te houden


MEMÓRIA DE RECORDS-CLUB
( Motor Club) voor Fun Car Rent

Ninho de Empresas de Marvão PV7
Outeiros
7330-215 Stº António das Areias

Conform regel § 6 van de voorwaarden, Fun Car Rent Fun Car Rent autohuur is beschikbaar voor Motor Clube leden (huurders) met de volgende voorwaarden:

1. Huursom:

TDe prijzen gelden zoals die op de aangeboden prijslijst vermeldt staan. De auto wordt verhuurd met een volle tank, indien de auto niet met een volle tank teruggebracht wordt, worden deze kosten alsnog in rekening gebracht. De huurder is verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten gerelateerd aan het gebruik van de auto, zoals kosten voor tolwegen, boetes en andere sancties welke op de verhuurder geclaimd zouden kunnen worden door derden.

Motor Clube’s Fun Car Rent zal een adminstratie fee van € 15,- per autohuur berekenen. Beperkt tot maximaal 250 km per dag.

2. Reservering, overname, teruggave en annulering:

Wij berekenen eenmalig en boekingsfee van € 25,- per boeking.
Wij berekenen eenmalig en boekingsfee van € 25,- per boeking.
De reservering is slechts geldig na ontvangst van de aanbetaling en wordt na ontvangst bevestigd per e-mail. Bij ontvangst van de auto wordt de vrijstelling van de aansprakelijkheid (huurcontract) ondertekend en de huur betaald, waarbij de kosten van de aanbetaling in mindering worden gebracht.
Het ophalen van de auto, kan op zijn laatst 1 uur na de afgesproken tijd. Daarna heeft Fun Car Rent het recht om zich niet meer aan de reservering te houden. Annuleren kan kosteloos tot 2 volle dagen voor de huurdatum. Binnen 2 dagen worden de kosten van de aanbetaling niet meer gerestitueerd. In geval er geen aanbetaling is gemaakt, zijn de annuleringskosten € 30,-.
De huurder is verplicht om de auto aan het einde van de overeengekomen huurovereenkomst te retourneren gedurende reguliere openingstijden van de Motor Club / Fun Car Rent.

3. Betaling:

Samen met de huurprijs, wordt een borg berekend waarbij rekening wordt gehouden met de lengte van de huur, de prijs van het type voertuig, de extra kilometers of eventuele extra services. De definitieve afrekening vindt plaats bij aflevering van de auto.

Deposit:
Voor de zekerheid wordt er een borg gevraagd, die kan oplopen tot 3 keer de wekelijks huurprijs.
Voor hoogwaardige voertuigen kan de borg afwijken. De exacte waarde wordt bepaald op het moment van levering aangezien de waarde afhangt van het gehuurde voertuig. Indien de huur in rekening wordt gebracht op uw credit card via PayPal, wordt de aanbetasling geretourneerd bij terugkeer van het voertuig. Motor Clube’s Fun Car Rent behoudt het recht om alle kosten gerelateerd aan de huur van het voertuig (zie 1. huurprijs), inclusief administratie kosten, ontstaan na aflevering van het voertuig verrekend zullen worden op de huurders credit card. Indien er geen betaling plaatsvindt, zullen extra kosten voor bijvoorbeeld een incassoburo verhaald worden op de huurder.

4. Gebruiksverboden:

A. De huurder is verboden om het voertuig te gebruiken:

  1. Om deel te nemen aan autosportevenementen, autotests en rijvaardigheids- of veiligheidscursussen.
  2. Afgesloten wegen op vliegvelden, vooral de pre- en taxibaan.
  3. Het vervoeren van vlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen.
  4. Voor het plegen van overtredingen bij douane of andere criminele sancties, zelfs als die alleen lokaal strafbaar zijn.
  5. Onderhuur aan derden.
  6. Voor andere toepassingen die verder gaan dan het gebruik waarvoor het voertuig is gehuurd.

B. Gebruik van het voertuig is alleen toegestaan binnen Europa.

5. Reparaties:

Reparaties die nodig zijn om de werking en verkeersveiligheid van het voertuig te waarborgen, kan de huurder (lid) zonder toestemming maken tot € 40,-. Hoger dan € 40,- zullen alleen geretourneerd worden indien er autorisatie is gegeven door Motor Clube’s Fun Car Rent. De reparatiekosten zijn ten laste van Motor Clube’s Fun Car Rent, mits de huurder (lid) niet verantwoordelijk is voor de schade en alleen op vertoon van originele facturen.

6. Gemachtigde bestuurder / Leeftijd bestuurder / Bijrijder:

Het voertuig mag alleen bestuurd worden door huurder (lid) zelf, alsmede door de familieleden van de huurder (lid) op voorwaarde dat zij de voorgeschreven leeftijd hebben en minstens 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs. Voor bestuurders onder 23 jaar en voor iedere bijrijder wordt een extra vergoeding gevraagd. De huurder (lid) is verplicht, indien Motor Clube’s Fun Car Rent hiernaar vraagt, alle namen en adressen van de bestuurders van het voertuig te overleggen.
Voor speciale voertuiggroepen, zoals Super Sport of Sport Classic is een minimale leeftijd van 30 jaar vereist.

Leden uit landen buiten de Europese Unie moeten een internationaal rijbewijs hebben.

7. Handelen in geval van ongevallen en andere kwesties:

In geval van een ongeluk, brand of diefstal dient huurder (lid) direct de politie in te schakelen. Dit geldt ook voor zelf toegbrachte letsels zonder tussenkomst van derden.
Huurder (lid) kan geen rechten van anderen erkennen. Huurder (lid) dient schriftelijk, zo spoedig mogelijk, zelfs bij geringe schade, een gedetailleerd verslag met schets in moeten dienen. Dit verslag bevat o.a. de namen en adressen van alle bestuurders, getuigen en tevens de registratienummers / kentekens van alle betrokken voertuigen bij het ongeval.

Bij levering van het voertuig wordt volgend formulier “Friendly Car Accident Declaration”, (“Declaração Amigável de Acidente Automóvel”) overhandigd.

8. Member responsibility / Tenant:

  1. Accidental damage, loss, theft or misuse of the vehicle, as well as non-compliance with the obligations set out in paragraphs. Paragraphs 4, 6 and 7 of this disclaimer conditions, the lessee member is accountable to the Motor Clube’s Fun Car Rent the cost of repair and in case of total loss, the value of its replacement, less any residual value or scrap. In addition, the tenant is also responsible for any damages, including loss of value, towing costs, expert fees and administrative fees. The lessee member does not respond for any damage when he or the driver is exempt from blame.
  2. The liability covered by the insurance and deposit franchise, does not relieve the lessee to comply with the conditions imposed by paragraphs 4, 6 and 7 of this disclaimer. The renter is fully liable for willful breach of its obligations, in particular, for damages caused by an unauthorized driver or for a forbidden purpose as provided in paragraphs 4:06 respectively. Intentional escape in case of accident or breach of the obligations of the conditions stipulated in paragraph 7, the lessee member is also fully liable, unless the breach has no influence on the determination of damages. Event of a breach by gross negligence of an obligation under this disclaimer renter member will be liable to the severity corresponding to it. Also, the renter is fully liable for damage caused intentionally. If the damage is caused by gross negligence, the tenant is liable for member seriousness of the offense.
  3. Everything else is regulated by local laws.

9. Motor Clube’s Fun Car Rent liability:

Motor Clube’s Fun Car Rent responsibility for breach of their obligations is limited proof intention or gross negligence, including intent or gross negligence of its employees.

10. Liability Insurance / Insurance:

The vehicle has a liability insurance coverage in the amount of € 6,000,000.00 and green card to the countries mentioned in it.
This liability insurance can be individually changed the established franchise by Motor Clube’s Fun Car Rent. The breaking glasses can also be insured with a supplement in the rental price.

11. Roadside Assistance:

The roadside assistance is included in our vehicle’s liability insurance. Details can be obtained at Motor Clube’s Fun Car Rent.

12. Prescription:

If the police took account of an occurrence, in the case of an accident, the Motor Clube’s Fun Car Rent rights to the damages payable by a lessee member, is required only when the Motor Clube’s Fun Car Rent have access to the occurring process. The limitation period shall begin to run no later than six months after the return of the vehicle. Once you have access to the file prepared by the police occurrence Motor Clube’s Fun Car Rent is obliged to report immediately to the tenant member, theaccess date to the file.

13. Jurisdiction:

To resolve any dispute emergent from the vehicle’s rental, those involved in, agree that the jurisdiction of the courts are the Districts of Castelo de Vide and Portalegre.


For more information, please feel free to contact Motor Clube’s Fun Car Rent